myoungsh-project-09-Emma

sketch

var Emma;
var z = .5;
function preload() {
 Emma = loadImage("https://i.imgur.com/pWLCrQJ.jpg"); //image from imgur
}
function setup() {
 createCanvas(400, 400);
 background(0);
 for (var i = 0; i < width/2; i+=z) { 
  for (var j = 0; j < height/2; j+=z) {        //nested for loop image sized
   var pixelColor1 = Emma.get(i, j);         //storing pixels info
   var pixelBrightness1 = brightness(pixelColor1);  //sampling brightness of pixles
   noStroke();
   fill(256, 0, 256, pixelBrightness1 + 30);       //solid color brightness from image
   ellipse(i, j, z, z);               //draw new image using colors
  }
 }
 for (var k = 0; k < width/2; k+=z) {
  for (var l = 0; l < height/2; l+=z) {
   var pixelColor2 = Emma.get(k, l);
   var pixelBrightness2 = brightness(pixelColor2);
   noStroke();
   fill(256, 256, 256, pixelBrightness2 + 50);
   ellipse(k + width/2, l + width/2, z, z);
  }
 }
 for (var m = 0; m < width/2; m+=z) {
  for (var n = 0; n < height/2; n+=z) {
   var pixelColor3 = Emma.get(m, n);
   var pixelBrightness3 = brightness(pixelColor3);
   noStroke();
   fill(0, 256, 256, pixelBrightness3 + 30);
   ellipse(m + width/2, n, z, z);
  }
 }
 for (var x = 0; x < width/2; x+=z) {
  for (var y = 0; y < height/2; y+=z) {
   var pixelColor4 = Emma.get(x, y);
   var pixelBrightness4 = brightness(pixelColor4);
   noStroke();
   fill(256, 256, 0, pixelBrightness4 + 30);
   ellipse(x, y + width/2, z, z);
  }
 }
}

Leave a Reply