Project 04: String Art

sketchDownload
var dx1;
var dy1;
var dx2;
var dy2;

var numLines = 40;

function makeStringArt(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4) { //function to make string art from points of two lines
  line(x1,y1,x2,y2);
  line(x3,y3,x4,y4);
  dx1 = (x2-x1)/numLines; //changes x value of first point
  dy1 = (y2-y1)/numLines; //changes y value of first point
  dx2 = (x4-x3)/numLines; //changes x value of second point
  dy2 = (y4-y3)/numLines; //changes y value of second point

  //initial points
  var firstx = x1; 
  var firsty = y1;
  var secondx = x3;
  var secondy = y3;

  //draws lines and adjusts points for next line
  for (var i = 0; i <= numLines; i += 1) {
    line(firstx, firsty, secondx, secondy);
    firstx += dx1;
    firsty += dy1;
    secondx += dx2;
    secondy += dy2;
  }
}

function setup() {
  createCanvas(400, 400);
  background(218, 190, 229); //purple

}

function draw() {
  stroke(255); //white: corner shapes
  makeStringArt(0,0,200,0,0,400,0,0);
  makeStringArt(200,400,400,400,400,400,400,0);
  //quarters of the star shape
  stroke(166, 155, 52); //gold
  makeStringArt(200,0,200,200,200,200,380,200);
  stroke(0, 142, 219) //blue
  makeStringArt(200,400,200,200,200,200,380,200);
  stroke(166, 155, 52); //gold
  makeStringArt(200,400,200,200,200,200,20,200);
  stroke(0, 142, 219) //blue
  makeStringArt(200,0,200,200,200,200,20,200);

  noLoop();
}

Leave a Reply