Project 11 – Moving Landscape

sketch

Trees and birds and trees and birds

var trees = [];
var birds = [];
var dx = -1;

function setup() {
  createCanvas(400, 200);

  for (var i = 0; i < 10; i++){ //populate trees
    var rx = random(width);
    trees[i] = makeTree(rx);
  }for (var i = 0; i < 3; i++){ //populate birds
    var bx = random(width);
    birds[i] = makeTree(bx);
  }
  frameRate(10);
}


function draw() {
  background('lightblue');

  //dirt
  noStroke();
  fill('darkgreen');
  rect(-10, 100, width+20, height);

  updateAndDisplayTrees();
  removeTree();
  newTree();

  updateAndDisplayBird();
  removeBird();
  newBird();

  drawRoad();
}

function drawRoad() {
  fill('grey');
  rect(-10, 130, width+20, 30);

  stroke('black');
  var dividerLines = [];
  for (var i = 0; i < 30; i++) { //make vals
    var a = i*width/30;
    dividerLines.push(a);
  } for (var i = 0; i < 30; i++) { //draw lines
    line(dividerLines[i], 145, dividerLines[i]+width/60, 145);
  } for (var i = 0; i < 30; i++) { //move lines
    dividerLines[i] += dx;
    if (dividerLines[i] <= -width/60) {
      dividerLines[i] = width;
    }
  }
}

function updateAndDisplayTrees(){
  for (var i = 0; i < trees.length; i++){
    trees[i].move();
    trees[i].display();
  }
}

function updateAndDisplayBird(){
  for (var i = 0; i < birds.length; i++){
    birds[i].move();
    birds[i].display();
  }
}

function removeTree(){
  var treesToKeep = [];
  for (var i = 0; i < trees.length; i++){
    if (trees[i].x > -50) {
      treesToKeep.push(trees[i]);
    }
  }
  trees = treesToKeep;
}

function removeBird(){
  var birdsToKeep = [];
  for (var i = 0; i < birds.length; i++){
    if (birds[i].x > -50) {
      birdsToKeep.push(birds[i]);
    }
  }
  birds = birdsToKeep;
}

function newTree() {
  var newTreeLikelihood = 0.02;
  if (random(0,1) < newTreeLikelihood) {
    trees.push(makeTree(width+50));
  }
}

function newBird() {
  var newBirdLikelihood = 0.05;
  if (random(0,1) < newBirdLikelihood) {
    birds.push(makeBird(width));
  }
}


// method to update position of Tree every frame
function treeMove() {
  this.x += this.speed * this.scal/3;
}

function birdMove() {
  this.x += this.speed;
}


function treeDisplay() {
  push();
  translate(this.x, 100);
  scale(this.scal)
  stroke('brown');
  strokeWeight(5);
  line(0, 0, 0, 20);

  stroke('green');
  fill('green');

  for (var i = 0; i < 5; i++) {
    triangle(-20+2*i, -7*i, -2, -7*i, -2, -20-7*i);
  } for (var i = 0; i < 5; i++) {
    triangle(20-2*i, -7*i, 2, -7*i, 2, -20-7*i);
  }
  pop();
}

function birdDisplay() {
  push();
  translate(this.x, this.y);
  stroke('black');
  noFill();
  strokeWeight(2);
  arc(0, 0, 20, 20, PI+PI/3, 2*PI-PI/3);
  arc(10, 0, 20, 20, PI+PI/3, 2*PI-PI/3);
  pop();
}


function makeTree(birthLocationX) {
  var tree = {x: birthLocationX,
        scal: random(0.5, 2),
        speed: dx,
        move: treeMove,
        display: treeDisplay}
  return tree;
}

function makeBird(birthLocationX) {
  var bird = {x: birthLocationX,
        y: random(0, 70),
        speed: random(-5,-2),
        move: birdMove,
        display: birdDisplay}
  return bird;
}

Leave a Reply